Stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą. Postępując degraduje zdrowie osoby uzależnionej i całej jej życie. Wpływa negatywnie na jej najbliższych. Nieleczona prowadzi do śmierci. Obecny stan wiedzy i zrozumienia alkoholizmu jako jednostki chorobowej uniemożliwia całkowite wyleczenie osób uzależnionych. Celem terapii alkoholowej jest zahamowanie choroby, a co za tym idzie zniwelowanie jej negatywnych skutków na wszystkie aspekty życia – zdrowie fizyczne i psychiczne, funkcjonowanie społeczne, a także życie zawodowe. 

 

Sposobem na zahamowanie choroby jest terapia. Terapia może być prowadzona w warunkach ambulatoryjnych lub przez zamknięty ośrodek leczenia uzależnień. Wybór formy leczenia, a w tym przypadku trybu leczenia jest uzależniony do wielu czynników. Obiektywnie należy jednak uznać, że to zamknięte ośrodki leczenia uzależnień uzyskują najlepsze rezultaty terapii. Dlaczego? Jak przebiega leczenie w ośrodku zamkniętym? 

Nasza oferta

Prowadzimy terapie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Leczenie w ośrodku zamkniętym: Na czym polega?

Na wstępie warto podkreślić, iż leczenie w ośrodku zamkniętym jest dobrowolne. Bez uprzedniego ubezwłasnowolnienia nikt nie jest w stanie zmusić osoby uzależnionej do podjęcia terapii w tym konkretnym trybie. Jeśli jednak zdecydujemy się na leczenie w ośrodku zamkniętym musimy pamiętać, że uczestnictwo w terapii jest obowiązkowe. 

Terapia w ośrodku zamkniętym jest realizowana w ramach poszczególnych etapów. Ukończenie jednego kwalifikuje osobę uzależnioną do rozpoczęcia kolejnego. Podstawowe etapy, jakie możemy wyróżnić w leczeniu choroby alkoholowej to:

Przystań

Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień: Detoks w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach

Pomożemy

Jeżeli masz szereg pytań i nie znasz odpowiedzi, skontaktuj się z Naszymi specjalistami – chętnie Ci pomożemy!

Warunkiem rozpoczęcia terapii alkoholowej jest abstynencja. Tej osoby uzależnione bardzo często nie są w stanie uzyskać samodzielnie, dlatego zgłaszają się na detoks. Detoks można przeprowadzić w szpitalu, prywatnym ośrodku odwykowym lub – z pomocą wykwalifikowanego zespołu medycznego – w  domu. 

Celem detoksu jest oczyszczenie organizmu z toksyn i jego regeneracja przed podjęciem terapii. Prawidłowo przeprowadzony detoks zmniejsza dotkliwość odczuwanych przez pacjenta objawów zespołu abstynencyjnego – tak fizycznych, jak i psychicznych. Dzięki temu wzmacnia pozytywną motywację do zachowania trzeźwości. Decydując się na detoks w ośrodku terapii uzależnień osoba uzależniona może liczyć na pełne wparcie lekarzy, pielęgniarek i psychologów. To bardzo ważne, ponieważ objawy towarzyszące oczyszczaniu organizmu z toksyn będących pochodnymi alkoholu etylowego są naprawdę bardzo dotkliwe. W wielu przypadkach wymagają wdrożenia odpowiednio zbilansowanej farmakoterapii. 

Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień posiada rozbudowane zaplecze terapeutyczne. To zespół medyczny, sprzęt medyczny i farmaceutyki, z których można skorzystać niezależnie od pory dnia i nocy. Tak bogate i profesjonalnie przygotowane zaplecze zwiększa szanse na oczyszczenie organizmu, podczas gdy wdrożenie dodatkowych kroplówek i wlewów witaminowych poprawia kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta. Wpływa na jego samopoczucie, odporność i nastawienie. 

Terapia podstawowa i pogłębiona

Detoks trwa od 3 dni. Po tym czasie osoba uzależniona może rozpocząć terapię. Terapia podstawowa ma na celu uświadomić osobie uzależnionej jej problem w kontekście mechanizmów działania nałogu. Uświadomienie problemu i zaakceptowanie otwiera przed uzależnionym drzwi do kolejnego etapu leczenia, w ramach którego terapii poddaje się problemy skojarzone z nałogiem, również te pierwotne względem uzależnienia, a także ewentualne zaburzenia, które na przestrzeni lat miały wpływ na rozwój uzależnienia i wciąż są obecne w życiu uzależnionego (niezależnie czy ma ich świadomość, czy też wpływają na jego zachowanie jako czynniki nieuświadomione).

Terapia w ośrodku zamkniętym jest realizowana w ramach terapii indywidualnej i grupowej. W zależności od placówki można spotkać różne konfiguracje zajęć terapeutycznych. Najkorzystniejsze z perspektywy osoby uzależnionej jest leczenie, w ramach którego uzależniony uczestniczy w terapii indywidualnej z elementami terapii grupowej. Nadmierne skoncentrowanie na terapii grupowej może bowiem utrudnić dotarcie do sedna problemu, a co za tym idzie podłoża choroby alkoholowej, które najczęściej tkwi w psychice pacjenta, jego doświadczeniach, sposobie postrzegania świata czy zinternalizowanych nieprawidłowych wzorcach zachowań. 

Interwencja

Ktoś bliski nie chce się leczyć? Nie widzi własnego uzależnienia? Nie widzi konsekwencji?
Zadzwoń do nas. Nasi interwenci kryzysowi przyjadą we wskazane miejsce.
Zrobimy co w naszej mocy, aby zabrać Uzależnionego na leczenie.

Pomożemy także i Tobie!