Leczenie alkoholizmu: Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia alkoholizm jest postępującą chorobą, która powoli wyniszcza organizm, a nieleczona może prowadzić do śmierci. Uzależnienie od alkoholu:

 • powoduje spowolnienie funkcji układu nerwowego, 
 • daje fizyczne i psychiczne objawy, 
 • zmusza osobę uzależnioną do stopniowego zwiększania ilości spożywanego alkoholu. 

Ponadto choroba wywołuje szereg negatywnych skutków społecznych, socjalnych i psychologicznych. Wpływa negatywnie na osobę uzależnioną oraz jej otoczenie. Jedynym sposobem na podjęcie walki z nałogiem jest leczenie alkoholizmu. Leczenie alkoholizmu może być realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Wybór formy terapii jest podyktowany wieloma czynnikami, dlatego warto się skonsultować z profesjonalnym terapeutą,  który wskaże najbardziej optymalną drogę postępowania.

Nasza oferta

Prowadzimy terapie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Kiedy należy podjąć terapię?

Osoby nadużywające alkohol mają tendencje do zaprzeczania problemowi. Przyznanie się do nałogu bardzo często następuje dopiero wówczas, gdy choroba jawnie degraduje ich zdrowie, psychikę, relacje z innymi. 

Jak rozpoznać u siebie lub osoby bliskiej chorobę alkoholową? Kiedy picie staje się problemem?   

De facto o chorobie alkoholowej mówi się wówczas, gdy u danej osoby występują minimum trzy z charakterystycznych objawów. Ich lista jest znacznie dłuższa i obejmuje:

 

  • głód alkoholowy, czyli ciągłe i niepohamowane łaknienie alkoholu, 
  • rosnąca tolerancja na działanie alkoholu objawiająca się w stałym zwiększaniu spożywanych dawek w celu uzyskania pożądanego efektu (relaksu, rozluźnienia, zapomnienia o kłopotach, etc.), 
  • skoncentrowanie życia wokół alkoholu objawiające się koncentracją całej energii życiowej na zdobywaniu i spożywaniu alkoholu, 
  • rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań, pasji, hobby, 
  • zaniedbywanie relacji i swoich ról społecznych, 
  • nie wywiązywanie się z obowiązków
  • zaburzenia świadomości i pamięci często przyjmujące postać dziur w pamięci i działania poza świadomością, 
  • wahania nastrojów objawiające się agresją, smutkiem, popadaniem w depresję, 
  • sięganie po alkohol mimo wiedzy, że jest on szkodliwy
  • picie w celu złagodzenia skutków wcześniejszego picia,
  • objawy zespołu abstynencyjnego (fizyczne i psychiczne). 

Przystań

Leczenie alkoholizmu: Jak?

Pomożemy

Jeżeli masz szereg pytań i nie znasz odpowiedzi, skontaktuj się z Naszymi specjalistami – chętnie Ci pomożemy!

Leczenie uzależnienia od alkoholu wymaga specjalistycznego wsparcia. Leczenie w domu jest nieskuteczne, a próby wywarcia psychologicznego nacisku na osobę uzależnioną przez jej najbliższe otoczenie często przynoszą rezultaty odwrotne od zamierzonych. Obecnie najlepszą alternatywą dla osób uzależnionych od alkoholu jest podjęcie leczenia w wyspecjalizowanym ośrodku terapii uzależnień

Warunkiem rozpoczęcia terapii jest abstynencja. W przypadku wielu osób wiąże się to z koniecznością przejścia detoksu. Detoksykacja organizmu to złożony proces, któremu towarzyszą nieprzyjemne objawy fizyczne i psychiczne. Przeprowadzona pod nadzorem kompetentnego i doświadczonego zespołu medycznego jest nie tylko bezpieczna dla osoby uzależnionej, ale przede wszystkim mniej dotkliwa. Dysponując odpowiednimi preparatami witaminowymi i środkami farmakologicznymi zespół medyczny może znacząco zniwelować odczuwane w pierwszej i drugiej fazie zespołu odstawionego objawy  fizyczne i psychiczne.

Terapia alkoholowa: Jak przebiega leczenie ?

Pierwszym krokiem jest detoks alkoholowy. Po zakończeniu tego etapu i oczyszczeniu organizmu z toksyn pacjent może rozpocząć terapię właściwą. Terapia alkoholowa standardowo składa się z psychoterapii indywidualnej i grupowej. Leczenie odbywa się w ramach kilku etapów. Terapeuta korzysta w tym czasie z szerokiego wachlarza rozmaitych technik i metod leczenia. W uzasadnionych przypadkach uwzględniając również wsparcie farmakologiczne. Wsparcie farmakologiczne bywa szczególnie ważne w początkowym okresie terapii. Z czasem jego znaczenie w leczeniu alkoholizmu jest marginalizowane, dzięki czemu po zakończeniu terapii osoba uzależniona jest w stanie funkcjonować w stanie trzeźwości. 

W tym miejscu należy podkreślić bardzo ważną rzecz. Leczenie alkoholizmu nie skutkuje wyleczeniem choroby. Osoba uzależniona będzie się zmagała z pokusami do końca życia. Terapia ma na celu uświadomienie jej mechanizmów uzależnienia, a także jej wzorców zachowań, dzięki czemu walka z chorobą i zachowanie trzeźwości jest łatwiejsze. 

Etapy leczenia alkoholizmu

Terapia uzależnień alkoholowych to proces realizowany w oparciu o ustalone ramy. Najważniejsze kroki w leczeniu obejmują:

 • uzyskanie samoświadomości i przyznanie się do problemu – skuteczne leczenie nie może zostać podjęte dopóki osoba uzależniona zaprzecza istnieniu problemu, 
 • diagnostyka – współczesne podejście do leczenia alkoholizmu integruje działania z zakresu medycyny i psychologii, psychoterapeuta przeprowadza z chorym wywiad i stosuje testy psychologiczne, lekarz zleca podstawowe badania diagnostyczne, których celem jest ocena ogólnego stanu zdrowia uzależnionego, 
 • dobór optymalnego sposobu terapii – terapia dobierana jest w oparciu o dane dotyczące fazy choroby, stanu fizycznego i kondycji psychicznej osoby uzależnionej, 
 • praca z chorobą alkoholową pod okiem terapeuty – nauka analizy i regulacji własnych emocji, etap ten obejmuje psychoterapię indywidualną, grupową oraz różne warsztaty,
 • przygotowanie indywidualnego programu do stosowania po zakończeniu leczenia w ośrodku – program może obejmować zalecenia uczestnictwa w terapii grupowej lub mityngach alkoholowych. 

Leczenie alkoholizmu: Prywatnie czy NFZ?

Terapia alkoholowa jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety okres oczekiwania na zakwalifikowanie się na wolne miejsce w ośrodku odwykowym jest bardzo długi. To działa demotywująco na osoby uzależnione, które wymagają natychmiastowej pomocy.

 W wielu przypadkach przyznanie się do problemu niesie za sobą natychmiastową gotowość do rozpoczęcia terapii, która – jeśli terapia nie zostanie rozpoczęta od razu – z czasem traci na sile. 

Osoby uzależnione wypracowują sobie przekonanie, że same poradzą sobie z problemem, co utrudnia leczenie. Dlatego w sytuacji, w której jesteśmy gotowi skorzystać z pomocy warto sięgnąć po tę oferowaną przez prywatne ośrodki. Tutaj czas oczekiwania na miejsce jest krótki, a w wielu przypadkach detoks można rozpocząć od razu po zgłoszeniu się do placówki. 

Interwencja

Ktoś bliski nie chce się leczyć? Nie widzi własnego uzależnienia? Nie widzi konsekwencji?
Zadzwoń do nas. Nasi interwenci kryzysowi przyjadą we wskazane miejsce.
Zrobimy co w naszej mocy, aby zabrać Uzależnionego na leczenie.

Pomożemy także i Tobie!