Czym jest współuzależnienie?

Rozwijająca się choroba alkoholowa jednego z członków rodziny wpływa na funkcjonowanie wszystkich jej członków. W rodzinach, w których jedna osoba zmaga się z alkoholizmem, często dochodzi do współuzależnienia ze strony partnera lub małżonka danej osoby. Przyczyną współuzależnienia najczęściej jest blisko relacji, jednak mają na to wpływ także inne czynniki. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest współuzależnienie, jakie są objawy i jak można pomóc osobie współuzależnionej.

Nasza oferta

Prowadzimy terapie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Co to jest współuzależnienie?

Współuzależnienie można zdefiniować jako wzorce zachowań, myślenia i emocji charakteryzujące się nadmiernym zaangażowaniem w życie osoby uzależnionej oraz brakiem zdrowej granicy między własnym a cudzym dobrostanem. Osoba współuzależniona często za bardzo angażuje się w życie osoby z nałogiem, zaniedbując własne potrzeby i potrzeby innych członków rodziny.

Współuzależnienie dotyczy partnera/partnerki osoby uzależnionej, czyli osób, które potencjalnie mogą z tej relacji wyjść. Termin ten nie jest stosowany w przypadku rodziców lub dzieci uzależnionego.

Pomożemy

Jeżeli masz szereg pytań i nie znasz odpowiedzi, skontaktuj się z Naszymi specjalistami – chętnie Ci pomożemy!

Jakie są przyczyny współuzależnienia?

Najczęstszą przyczyną współuzależnienia jest silna więź emocjonalna pomiędzy partnerami. Osoba, która jest w bliskiej romantycznej relacji z alkoholikiem, nie wyobraża sobie pozostawienia go samemu sobie. W efekcie dostosowuje swoje życie do osoby uzależnionej, często rezygnując z własnych marzeń i pragnień. Oprócz więzi emocjonalnej, wśród przyczyn współuzależnienia można wyróżnić także:

 • posiadanie wspólnego majątku, dzieci oraz innych wspólnych zobowiązań (np. kredyt);
 • brak wsparcia ze strony przyjaciół, rodziny, współpracowników;
 • trudna sytuacja finansowa (zależność finansowa);
 • przemoc fizyczna i psychiczna: w relacjach z osobami uzależnionymi często dochodzi do agresji. Zastraszony partner boi się konsekwencji wynikających z zerwania związku;
 • niska samoocena i bezradność życiowa osoby współuzależnionej (osoba, która uważa, że nie poradzi sobie sama w dorosłym życiu, często pozostaje w relacji z alkoholikiem);
 • nieprawidłowe wzorce relacji (np. dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym);
 • lęk przed zmianami.

Objawy współuzależnienia

Wśród objawów współuzależnienia, wyróżniamy:

 • Nadmierne zaangażowanie w życie i problemy osoby uzależnionej,
 • Ignorowanie własnych potrzeb i granic,
 • Wycofanie z innych relacji społecznych i zainteresowań,
 • Koncentracja na próbach zmiany lub kontrolowania zachowania osoby uzależnionej,
 • Przejmowanie odpowiedzialności za problemy innych,
 • Trudności w wyrażaniu emocji i potrzeb,
 • Niskie poczucie własnej wartości i samooceny.

 

Czy współuzależnienie można leczyć?

Leczenie współuzależnienia jest możliwe i często obejmuje terapię indywidualną, grupową lub rodziną. Terapia uzależnień pomaga osobom współuzależnionym zrozumieć swoje wzorce zachowań, nauczyć się zdrowych granic w relacjach oraz pracować nad poprawą samooceny i radzeniem sobie ze stresem. Ważne jest również wsparcie społeczne oraz edukacja na temat współuzależnienia, zarówno dla osoby współuzależnionej, jak i dla osób uzależnionych.

 

Współuzależnienie jest poważnym problemem, który może znacznie wpływać na życie jednostki oraz jej relacje z innymi. Jednakże zrozumienie tego zagadnienia i podjęcie kroków w kierunku zdrowej zmiany może przyczynić się do poprawy jakości życia.

Interwencja

Ktoś bliski nie chce się leczyć? Nie widzi własnego uzależnienia? Nie widzi konsekwencji?
Zadzwoń do nas. Nasi interwenci kryzysowi przyjadą we wskazane miejsce.
Zrobimy co w naszej mocy, aby zabrać Uzależnionego na leczenie.

Pomożemy także i Tobie!