Terapie

Przy-Stań Hope

Terapia stacjonarna grupowa – czas trwania 4 tygodnie.

Ten rodzaj terapii polega głównie na terapii grupowej, wzajemnym wsparciu, pracą grupową, a sesje indywidualne z terapeutą prowadzącym odbywają się raz w tygodniu.

Terapia grupowa pozwala pacjentom skonfrontować swoje „tu i teraz” z innymi pacjentami oraz procesami, które zaszły w ich życiu i doprowadziły do miejsca w którym są . Wymiana doświadczeń w życiu osób uzależnionych sprawia, że proces grupowy dodaje siły zarówno w procesie poznawczym na temat samej choroby jak i poznania sposobów radzenia sobie z nimi. Pracując na własnych przykładach dzielimy się tym w jaki sposób doszło do sytuacji w której ostatecznie szukamy wsparcia terapeutycznego. Doświadczenie życiowe pokazuje, że łatwiej jest nam w grupie niż samotne zmaganie się z daną sytuacją w procesie terapeutycznym. Niejednokrotnie osoby uzależnione w pojedynkę próbowały „przestać coś robić”-i niestety- w pojedynkę się nie udało. Stąd rekomendujemy miesięczną terapię grupową pod okiem terapeutów.

Inne terapie

Prowadzimy terapie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Terapia grupowa 3 tygodniowa – alternatywa dla terapii 4 tygodniowej.

Te dwadzieścia jeden dni jest kluczowe w procesie terapeutycznym dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu. Nierzadko te dwa uzależnienia się krzyżują. Intensywne terapie indywidualne i grupowe są de facto początkiem drogi do trzeźwości i złapania równowagi oraz kontynuacji terapii na kolejnych poziomach. Stosunkowo w krótkim czasie pacjenci zaznajamiają się ze specyfiką swoje uzależnienia i mają możliwość weryfikacji swoich poglądów czy wiedzy zarówno w relacjach z pacjentami jak i zespołem terapeutów. Z tej formy terapii korzystają najczęściej pacjenci w ramach swoich urlopów.

Interwencja

Ktoś bliski nie chce się leczyć? Nie widzi własnego uzależnienia? Nie widzi konsekwencji?
Zadzwoń do nas. Nasi interwenci kryzysowi przyjadą we wskazane miejsce.
Zrobimy co w naszej mocy, aby zabrać Uzależnionego na leczenie.

Pomożemy także i Tobie!