Patrycja Kacprzyk

Specjalista uzależnień i współuzależnienia
Trener umiejętności psychospołecznych
Psychotraumatolog
Coach

Jestem Trenerką Umiejętności Psychospołecznych, Coachem, Specjalistką w obszarze uzależnień oraz współuzależnienia.

Pomagam klientom we wprowadzaniu zmian w życiu, stanięciu na własnych nogach odkrywaniu swojej siły i motywacji do podjęcia zmian. Wspieram w ich wprowadzaniu. Realizuję sesje w obszarze zapobiegania wypaleniu zawodowemu, oraz przygotowania do rozpoczęcia nowej ścieżki zawodowej.

Jestem certyfikowanym doradcą testów psychometrycznych Everything DISC oraz facylitatorem pracy grupowej narzędziem Action Learning.

Prowadzę grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Realizuję autorski program skierowany do osób, które ukończyły pierwszy etap terapii uzależnień i szukają dalszego wsparcia w zdrowieniu.

Specjalizuję się również w pomocy psychologicznej osobom LGBT. Prowadzę terapię indywidualną oraz otwartą grupę dla LGBT.
W pracy wykorzystuję elementy Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Specjalizacja
Specjalista uzależnień i współuzależnienia, Psychotraumatolog, Coach, Trener umiejętności psychospołecznych

Tytuł / Stopień
Magister

Doświadczenie zawodowe

  • Indywidualna praktyka,
  • Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich,
  • Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla Młodych dorosłych z podwójną diagnozą,
  • Ośrodek leczenia uzależnień Przystań

Ponadto proponuję indywidualne konsultacje dla osób współuzależnionych, coaching, czy wsparcie psychologiczne.