Małgorzata Domian

Instruktorka Terapii Uzależnień

Ukończyłam studia w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych na kierunku pedagogika w specjalności resocjalizacji z socjoterapią i uzyskałam tytuł zawodowy magister.

Ukończyłam kursy zawodowe terapeuta uzależnień i pracuję w tej dziedzinie zawodowo. Wybrałam dla siebie tę drogę, ponieważ drugi człowiek zawsze był i jest dla mnie ważny.