Pomóż!

Interwencja kryzysowa

Ktoś bliski nie chce się leczyć? Nie widzi własnego uzależnienia? Nie widzi konsekwencji?

Zadzwoń do nas. Nasi interwenci kryzysowi przyjadą we wskazane miejsce. Zrobimy co w naszej mocy, aby zabrać Uzależnionego na leczenie. Pomożemy także i Tobie!

Co to jest interwencja kryzysowa?

Pojęcie interwencji kryzysowej odnosi się do działań podejmowanych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których należą między innymi kryzysy rodzinne i osobiste, ale także skutki zdarzeń losowych. Często osoby dotknięte przez wymienione zdarzenia nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy najbliższych się z nimi zmierzyć, dlatego potrzebują natychmiastowej i kompleksowej pomocy, obejmującej wieloaspektowe wsparcie, jakiej nie odnajdują we własnym otoczeniu. Pomoc udzielana przez specjalistów w ramach interwencji kryzysowej jest krótkoterminowa, stąd musi być intensywna i podjęta tuż po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, by odniosła pożądany skutek i pomogła osobie znajdującej się w kryzysie z niego wyjść.

Interwencja jest pewną akcją przygotowywaną przez osoby najbliższe osobie uzależnionej (członkowie rodziny, przyjaciele), a jej ukoronowaniem jest wspólna z uzależnionym sesja, na której są przedstawione fakty przemawiające za koniecznością leczenia. Sesja ta przygotowywana jest w tajemnicy przed uzależnionym, aby zapraszając go później na ową sesję nie odkrywać kart przed spotkaniem. Można powiedzieć, że jest to działanie z zaskoczenia. Takie działanie, chociaż wstępnie budzi w wielu osobach niechęć, związane jest z powszechnie znaną prawdą, iż uzależniony nie chce słuchać o faktach swojego uzależnienia, irytując się lub obracając wszystko w żart, kontratakując czy też po raz kolejny obiecując poprawę.

Interwencja jest działaniem z zewnątrz.
Interwencja jest pomaganiem osobie, która nie chce pomocy.
Interwencja jest działaniem wbrew temu, co uzależniony myśli i czego pragnie w kwestii swojego uzależnienia.

Interwencja kryzysowa nie jest:
Nie jest kolejną awanturą rodzinną na temat uzależnienia.
Nie jest sesją oskarżeń i pretensji wobec osoby uzależnionej.
Nie jest okazją do użalania się na swój los.
Nie jest dyskusją o tym, dlaczego np. alkoholik pije.
Nie jest konferencją na temat, czy np. picie alkoholika jest normalne czy chorobliwe.
Nie jest “podsumowaniem” uzależnionego w jego rolach społecznych.
Nie jest sesją terapeutyczno – leczniczą, ani też diagnozą uzależnienia.
Nie jest dyskusją nad tym, czym jest, a czym nie jest uzależnienie.
Nie jest publicznym upokarzaniem uzależnionego